ODDO
Naziv Integracija od-do d.o.o.
Adresa sjedišta Crnatkova 22
HR-10000 Zagreb
Adresa ureda Brešćenskoga 4
HR-10000 Zagreb
Matični broj u sudskom registru 080700628
OIB 24979079230
Kontakt info@integracija.com
Zapošljavanje jobs@integracija.com
Telefon +385 1 4621 145
Fax +385 1 4636 747
Company profile download
TIBCO Partner